Strona główna

Autorem WebQuestu jest Katarzyna Adaszewska
WebQuest został przygotowany dla uczniów klasy I gimnazjum. Będzie realizowany na lekcjach geografii przez 3 kolejne tygodnie.

Celem WebQuestu jest zainteresowanie uczniów tematyką Układu Słonecznego i pozyskanie przez nich nowych informacji.